Referenser

Fotografisk erfarenhet från tidigt 60-tal med gedigen, praktisk erfarenhet från svatvithantering, filmanvändning och digitalfotografering.
Vinnare av FOTO:s Mästartävlan 1965 svartvittfotografering.
Gymnasielärare i matematik, fysik, foto och dataansvarig på gymnasieskola under 20 år.
Ordförande i Österlens naturvårdsförening under många år med gedigen kunskap om naturen i allmänhet och skånsk natur i synnerhet.
Aktiv debattör i pressen i frågor om naturvård och skånsk gruvexploatering.
Har skrivit och med foto illustrerat många artiklar i dagspress och magasin.
Leverantör av akivbilder till bildbyrå under 15 år.
Föredragshållare med bildvisningar om natur, djur och främmande länder under många år. ( för programutbud www.allevad.com )
Medverkat i flera böcker under karriären. Medlem i Svenska Fotografers Förbund SFF.